Lokalvård

Vi städar alla typer av lokaler, från renindustri till tunga och smutsiga industrier. Det kan bland annat vara kontorsmiljöer, butiker, köpcentrum, trappor, byggbodar, bilhallar, perrongstädning, gruvmiljöer och vårdmiljöer. Vi städar manuellt och använder både stora och små kombimaskiner för att uppnå önskade resultat.